Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs na stanowisko - MŁODSZY REFERENT ds. WINDYKACJI I ROZLICZEŃ OPŁATY ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH.

WÓJT GMINY  WAŁCZ
 
ogłasza konkurs na stanowisko – MŁODSZY REFERENT ds. WINDYKACJI  I ROZLICZEŃ OPŁATY ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYH
                                                         
1. Wymagania niezbędne:
a)   obywatelstwo polskie
b)   pełna zdolność do czynności prawnych,oraz korzystania z pełni praw publicznych
c)   nienaganna opinia
d)   niekaralność sądowa za ściganie z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione  przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
e)   posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym
f)   wykształcenie wyższe  prawnicze , ekonomiczne.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a)  dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych ( Excel , Word)
b)  komunikatywność , kreatywność , sumienność
c)  doświadczenie zawodowe  związane z  pracą w księgowości
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
a)  przyjmowanie deklaracji od mieszkańców, weryfikacja, wprowadzanie danych do programu komputerowego,
b)  sporządzanie decyzji określającej wysokość opłaty,
c)  sporządzanie wezwań do zapłaty,
d)  Windykacja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
4. Wymagane dokumenty:
a) CV
b) list motywacyjny
c) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość
d) kserokopie świadectw pracy
e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie 
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
g) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazanie za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe(lub przedłożenie kopii zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)   
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.                                                                                                       
 
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
          
3.  Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko Młodszy Referent ds. windykacji i rozliczeń opłaty za wywóz nieczystości stałych” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz w  terminie do 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia  .Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Wałcz . Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Wałcz.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 05-11-2013 09:13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Światowa 05-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 05-11-2013 09:14:03