Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Komunikat w sprawie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko celem wydania przez Wójta Gminy Wałcz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji budynku gospodarczego na chlewnię położonego na działce nr 20/11 w Karsiborze w gm. Wałcz.

INFORMACJA WÓJTA GMINY WAŁCZ

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ) Wójt Gminy Wałcz podaje do publicznej wiadomości informację, że inwestor – Pani Beata Kornaś zam. Karsibór 29a złożyła raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko celem wydania przez Wójta Gminy Wałcz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji budynku gospodarczego na chlewnię położonego na działce nr 20/11 w Karsiborze w gm. Wałcz.

Prowadzone postępowanie administracyjne ma na celu udostępnienie społeczeństwu wszelkich informacji w powyższej sprawie, które zakończy się wydaniem decyzji.

Celem postępowania w sprawie jest określenie oddziaływania inwestycji na środowiska i podanie społeczeństwu informacji :

  1. O raporcie określającym potencjalne oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jakim jest przetwarzanie tucz trzody chlewnej w budynku inwentarski na działce 20/11 w Karsiborze,

  2. O wyłożony raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do wglądu w dni robocze w Urzędzie Gminy Wałcz w godzinach od 8.00 do 14.00

  3. uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu i w formie elektronicznej na adres Urzędu Gminy Wałcz walcz@walcz.ug.gov.pl w terminie 21 dni tj. od dnia 2 stycznia do dnia 22 stycznia 2014 r.

  4. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wałcz

 

 

 

Otrzymują :

1. Sołtys wsi Karsibór z prośbą o wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń na okres od 2 stycznia do 22 stycznia 2014 r. i zwrot ogłoszenia do Urzędu Gminy z pieczątką sołectwa i podpisem .

3. strony postępowania          

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 30-12-2013 10:30:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Matuszewski 30-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 30-12-2013 10:30:26