Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu - REFERENT - operator systemu POMOST STD

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu

Ogłasza nabór

Na wolne Stanowisko Pracy

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu

nazwa stanowiska – REFERENT – operator systemu POMOST STD

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich.

 3. Nienaganna opinia.

 4. Niekaralność sądowa za ściganie z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 5. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

 6. Wykształcenie minimum średnie.

 7. Podstawowa znajomość ustawy o pomocy społecznej.

 8. Znajomość przepisów kodeksu postepowania administracyjnego.

 9. Umiejętność obsługi komputera w zakresie; Internet, poczta elektroniczna.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy w instytucjach związanych z pomocą społeczną.

 2. Znajomość systemu informatycznego POMOST STD.

 3. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki : praca socjalna, nauki o rodzinie, administracja publiczna.

 4. Samodzielność i operatywność.

 5. Komunikatywność.

 6. Umiejętność pracy w zespole.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Wprowadzanie do systemu POMOST STD wniosków o przyznanie świadczenia.

 2. Wprowadzanie do sytemu POMOST STD wywiadów środowiskowych i ich wstępna weryfikacja.

 3. Przygotowywanie decyzji administracyjnych zgodnie z planem pomocy zawartym w wywiadzie środowiskowym.

 4. Przygotowywanie zaświadczeń dotyczących udzielonej klientom pomocy.

 5. Obsługa centrali telefonicznej

 6. Prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu.

 7. Sporządzanie sprawozdań z pomocy społecznej w systemie POMOST STD.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny, CV.

 2. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

 3. Kserokopie świadectw pracy.

 4. Kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

 6. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślne przestępstwa skarbowe, lub przedłożenie kopi zaświadczenia o niekaralności z KRK.

 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu ul. Dąbrowskiego 6 pokój nr 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Referent – operator systemu POMOST STD ” w terminie do 31.01.2014r. godz.10.00.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyboru kandydatury na stanowisko referenta- operatora systemu POMOST STD dokona komisja konkursowa powołaną zarządzeniem Kierownika GOPS w Wałczu działająca w oparciu o ustalony regulamin.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji UG w Wałczu www.bip.gminawalcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 14-01-2014 14:51:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 14-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 14-01-2014 14:51:27