Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLIX/280/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Uchwała Nr XLIX/280/2014

Rady Gminy Wałcz

z dnia 29 kwietnia 2014r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

 

 

Na podstawie art.10 oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 ze zm.) oraz art.216 ust.2 pkt.5 i art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Gminy Wałcz uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Wałcz pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

§ 2. Pomoc finansowa , o której mowa w §1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2014r. w wysokości 4.000,- zł, 

w tym:

- pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin 2.000,- zł,

- realizacja programu terapeutycznego dla ofiar przemocy i sprawców przemocy w rodzinie 1.000,- zł,

- pomoc prawna dla ofiar przemocy w rodzinie 1.000,- zł.

 § 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowe i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Wałeckim a Gminą Wałcz.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Jan Kurowski 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 18-06-2014 14:54:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lucyna Brożek 29-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 18-06-2014 14:54:01