Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwałą Nr XLVIII/276/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce.

Uchwałą Nr XLVIII/276/2014

Rady Gminy Wałcz

z dnia 27 marca 2014 r.

 

w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce.

 

 

Na podstawie art.18, ust.2, pkt. 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 59 ust. l, w związku z art. 5, ust. 2, pkt. l i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Wałcz uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2014r. likwiduje się Publiczną Szkołę Podstawową w Dębołęce (wraz z oddziałem przedszkolnym).

§ 2. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się z dniem l września 2014r. możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie- filia w Karsiborze.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej szkoły przejmuje Gmina Wałcz. Majątek likwidowanej szkoły pozostaje własnością Gminy Wałcz.

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Wójt Gminy Wałcz, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Kurowski


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dębołęce

 

 

Likwidacja Szkoły Podstawowej w Dębołęce jest podyktowana koniecznością dostosowania sieci szkół położonych na terenie Gminy Wałcz do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związane z tym racjonalizowanie poniesionych kosztów na zadania oświatowe. Głównymi przesłankami uzasadniającymi likwidację Szkoły Podstawowej w Dębołęce są :

1. niska liczebność klas

2. wysokie koszty utrzymania placówki- mała liczba uczniów generuje o wiele większe koszty utrzymania szkoły w kontekście otrzymywanej subwencji oświatowej,

3. poprawa warunków nauczania.

Szkoła Podstawowa w Dębołęce jest szkołą o strukturze klas l - VI. W szkole funkcjonuje również oddział przedszkolny. Szkoła Podstawowa w Dębołęce to najmniej liczna szkoła na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2012/2013 do szkoły uczęszczało 66 uczniów klas I – VI w roku szkolnym 2013/2014 liczba uczniów wynosi 65 uczniów. Z powodu małej liczby uczniów środki finansowe, które otrzymuje Gmina z budżetu państwa są niewystarczające na pokrycie utrzymania placówki. W roku 2013 (bez dowozów inwestycji i remontów) gmina dopłaca do bieżącego funkcjonowania szkoły około 259 tyś zł, a w roku 2014 przewidywane koszty to dopłata 328 tyś.

Planowane jest przejęcie zlikwidowanej szkoły przez Fundację Lider Wałecki Zatem likwidacja nie jest równoznaczna z jej zamknięciem. Gmina bowiem daleka jest od likwidowania szkół na terenie wiejskim, gdyż zdaje sobie sprawę z tego, że jest ona ważnym elementem życia miejscowej ludności. Podjęcie uchwały wyeliminuje w przyszłości naukę w klasach łączonych, wpłynie na zracjonalizowanie wydatków finansowych ponoszonych na szkołę. Przed dokonaniem wyboru osoby prawnej do prowadzenia szkoły dokonano analizy uwarunkowań pozwalających na ocenę przedsięwzięcia. Fundacja Lider Wałecki prowadzi na terenie Gminy Wałcz już dwie szkoły podstawowe, co znacznie ułatwi i usprawni proces prowadzenia szkoły. Likwidacja szkoły nie spowoduje negatywnych skutków dla uczniów oraz kadry pedagogicznej i pracowników. Obwód szkoły pozostanie bez zmian. Uczniowie będą kontynuować naukę w tej samej szkole. Gmina przekaże Fundacji budynki wyremontowane , doposażone w pomoce dydaktyczne . Zapewniony będzie również bardzo dobry dojazd dzieci do szkół.

 

 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 23-06-2014 09:19:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Leśkiewicz 27-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 23-06-2014 09:19:34