Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr LV/328/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 20 października 2014r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Uchwała nr  LV/ 328/ 2014

Rady Gminy Wałcz

z dnia 20 października 2014r.

 

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

 

            Przyjmując niniejszy program Rada Gminy Wałcz wyraża wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadzie partnerstwa.

            Dokument określa cele, zasady, zakres i formy współpracy, jak również najważniejsze zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu Gminy Wałcz. Oczekiwanym rezultatem realizacji programu jest lepsze wykonywanie zadań przypisanych ustawowo samorządowi gminnemu, efektywniejsze zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych przy jednoczesnym wykorzystywaniu zaangażowania i potencjału trzeciego sektora.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r.,  poz. 594 ) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. Nr z 2014r.  poz. 1118 ze zm.) Rada Gminy Wałcz uchwala, co następuje:

 

§ 1.Przyjmuje się Program Współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały z przeznaczeniem na jego realizację kwoty określonej w uchwale budżetowej na 2014 rok.

§ 2.Przyjmuje się regulamin pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert stanowiący zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Kurowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 1.pdf (PDF, 38.74Kb) 2015-02-05 13:08:07 484 razy
2 Załącznik nr 2.pdf (PDF, 16.14Kb) 2015-02-05 13:08:07 471 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 05-02-2015 13:05:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lucyna Niespodziana 20-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 05-02-2015 13:08:07