Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia likwidatora jednostki budżetowej pod nazwą Straż Gminna Gminy Wałcz oraz określenia warunków likwidacji.

Zarządzenie Nr 79/2015

Wójta Gminy Wałcz

z dnia 30 września 2015 r.

 

w sprawie wyznaczenia likwidatora jednostki budżetowej pod nazwą Straż Gminna Gminy Wałcz oraz określenia warunków likwidacji.

 

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.3 oraz art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz uchwały Nr XII/55/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 września 2015 r. w sprawie likwidacji Straży Gminnej Gminy Wałcz zarządzam, co następuje:

 

§1. Na likwidatora jednostki budżetowej pod nazwą Straż Gminna Gminy Wałcz wyznaczam Pana Tomasza Skoniecznego Komendanta Straży Gminnej, zwanego dalej ,,likwidatorem”:

§2. Do obowiązków likwidatora należy przeprowadzenie likwidacji jednostki budżetowej Straż Gminna Gminy Wałcz, a w szczególności:

1. Dokonanie czynności likwidacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym między innymi zamknięcie ksiąg rachunkowych i rachunku bankowego jednostki, przeprowadzenie inwentaryzacji oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, w tym bilansu.

2. Dokonanie niezbędnych czynności w tym rozliczeń wobec właściwego Urzędu Skarbowego, ZUS, Urzędy Statystycznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

3. Dokonanie czynności zdawczo-odbiorczych dotyczących mienia likwidowanej jednostki.

4. Dokonanie wszelkich innych, niezbędnych czynności likwidacyjnych.

5. Sporządzenie i przedłożenie Wójtowi Gminy Wałcz sprawozdania z likwidacji.

§3. Obowiązki, o których mowa w §2 likwidator będzie wykonywał w ramach dotyczących obowiązków służbowych.

§4. Zobowiązuję Komendanta jednostki do podjęcia działań przygotowawczych, niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia procesu likwidacji.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Wójt Gminy Wałcz

Jan Matuszewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 09-10-2015 09:20:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 30-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 09-10-2015 09:20:21