Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/2015 Wójta Gminy Wałcz dnia 31-12-2015 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wałcz 2016-02-15 14:04:23
dokument Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przyjęcia dokumentów z likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Straż Gminna Gminy Wałcz oraz określenia warunków likwidacji. 2015-12-18 15:35:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/2015 Wójta Gminy Wałcz dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Wałcz 2015-12-16 14:37:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/2015 Wójta Gminy Wałcz dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji 2015-12-16 14:34:18
dokument Zarządzenie nr 90/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015roku dla pracowników Urzędu Gminy Wałcz. 2015-11-30 15:35:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/2015 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia średniej ceny m2 gruntów komunalnych na terenie gminy Wałcz przyjętej do celów ewidencyjnych. 2015-11-25 14:45:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/2015 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany instrukcji norm i zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy odzieży, obuwia roboczego, środków chrony indywidualnej, środków utrzymania higieny osobistej, prania odzieży roboczej oraz przydziału napojów 2015-11-18 14:24:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/2015 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wałcz 2015-11-17 11:06:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 85/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wałcz na 2016 rok oraz projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2019 2015-11-17 09:27:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 84/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 października 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-11-06 12:34:11
dokument Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych na terenie Gminy Wałcz w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-21 15:19:43
dokument Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 powołanej na terenie Gminy Wałcz w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-15 15:30:55
dokument Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczychna terenie Gminy Wałcz w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-08 08:12:31
dokument Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia likwidatora jednostki budżetowej pod nazwą Straż Gminna Gminy Wałcz oraz określenia warunków likwidacji. 2015-10-09 09:20:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 75/2015 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2015-09-23 09:02:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 74 /2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-09-21 11:52:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/2015 Wójta Gminy Wałcz dnia 15-09-2015 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wałcz 2015-09-18 16:05:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/2015 Wójta Gminy Wałcz dnia 15-09-2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Popowo, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2015-09-17 09:02:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 69/2015 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 10 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 2015-09-11 11:34:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 68/2015 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 3 września 2015 r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego 2015-09-04 13:07:41
dokument Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie korzystania z wody z gminnych sieci wodociągowych. 2015-08-21 15:26:56
dokument Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum na terenie Gminy Wałcz 2015-08-28 14:45:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2015 Wójta Gminy Wałcz dnia 31-07-2015 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wałcz 2015-08-31 14:02:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi. 2015-09-10 09:49:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 27 lipca 2015 roku na sprzedaż koparko - ładowarki. 2015-08-06 15:26:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 44/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 06.07. 2015 roku w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2015-07-07 10:26:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 43/2015 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 26.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy w Wałczu 2015-07-07 10:50:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 40 /2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-06-18 15:28:43
dokument Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18.06.2015r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie . 2015-06-19 12:23:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 32 /2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-05-21 09:57:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2015 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wałcz za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Wałcz 2015-05-12 14:17:51
dokument Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 19 marca 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wałcz. 2015-03-19 08:35:53
dokument Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-04-03 13:10:06
dokument Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej w Gminie Wałcz w 2015 r. 2015-02-24 09:43:16
dokument Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej w Gminie Wałcz. 2015-02-23 15:34:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 8/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-02-04 15:09:46
dokument Zarządzenie Nr 7A/2015 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 31 styczna 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-04-03 12:59:37
dokument Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 09 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku dla pracowników Urzędu Gminy Wałcz. 2015-01-12 12:47:10