Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz o złożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 238 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz.

Wałcz, dnia 07.12.2020 r.

GK.6220.17.11.2020.KS

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wałcz

Działając zgodnie 33 ust 1, art. 21 ust. 2 pkt 16 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dnia 26 listopada 2020 r. został złożony raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia  pn.: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 238 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz.

Z raportem można zapoznać się w Urzędzie  Gminy Wałcz, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia. Zainteresowani mogą składać swoje uwagi i wnioski w godzinach pracy Urzędu tj. pn.-pt. od 7.30 – 15.30.

Jednocześnie informuję, że dnia 7 grudnia 2020 r, organ prowadzący postępowanie wystąpił zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r, poz. 283 ze zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie 
z wnioskiem o uzgodnienie i opinię dotyczącą realizacji przedmiotowej inwestycji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wałczu; http://bip.gminawalcz.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 8 i sołectwa Kłębowiec.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Stanisławska 08-12-2020 08:40:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Stanisławska 08-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Kamila Stanisławska 08-12-2020 08:40:14