Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog 2024 2024-01-03 08:51:00
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wałcz na lata 2017-2031". 2023-10-12 15:54:07
katalog 2023 rok 2023-01-31 08:33:06
katalog 2022 rok 2022-02-18 13:04:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wodnej o mocy zainstalowanej do 60 kW przy istniejącym stopniu wodnym w km 11+500 rzeki Dobrzycy obręb 0060 Czapla, gmina Wałcz. 2021-09-01 10:07:15
katalog 39. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce o nr 5/1 w obrębie Laski Wałeckie, gmina Wałcz. 2021-02-10 08:16:49
katalog 2021 rok 2021-02-04 15:28:20
katalog 38. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 25 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 15/8 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz. 2020-12-11 08:35:03
katalog 37. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 6 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 61/27 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz. 2020-12-11 08:25:47
katalog 36. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 50 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 3, 4, 293 obręb Karsibór oraz 58/2, 58/4 obręb Lubno, gmina Wałcz. 2020-12-10 07:56:43
katalog 35. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 13 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 299 obręb Karsibór, gmina Wałcz. 2020-12-10 07:51:03
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wydaniu decyzji w wyniku rozpatrzenia odwołania od decyzji Wójta Gminy Wałcz ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: zbieranie i przetwarzanie odpadów niebędących odpadami niebezpiecznymi na terenie dz. nr 169 obręb Wałcz 55, gmina Wałcz. 2020-12-03 08:18:39
katalog 34. Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 8 MW na części działki o numerze ewidencyjnym 80/5, obręb Wałcz 112, gmina Wałcz. 2020-11-23 15:11:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: zbieranie i przetwarzanie odpadów niebędących odpadami niebezpiecznymi na terenie dz. nr 169 obręb Wałcz 55, gmina Wałcz. 2020-09-28 10:17:36
katalog 33. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 12/1 obręb 0084 Chwiram, gmina Wałcz, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie. 2020-09-10 09:01:13
katalog 32. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 6 i 7 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz (Wałcz II). 2020-09-10 08:51:08
katalog 31. Zmiana sposobu hodowli zwierząt z systemu ściołowego na system bezściołowy dla budynku inwentarskiego do hodowli 1990 szt. zwierząt (279 DJP), działka nr 30/1 obręb Dobino, gmina Wałcz. 2020-09-01 09:23:20
katalog 30. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 59,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach nr 7/15, 259/1, 261 obręb 0082 Różewo, gmina Wałcz, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie. 2020-09-01 08:59:28
katalog 29. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 37 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 280/14 obręb Karsibór, gmina Wałcz. 2020-09-01 08:49:37
katalog 28. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 626/3, 97/2 obręb Szwecja, gmina Wałcz. 2020-08-04 11:32:58
katalog 27. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 24, 26/2, 27/2 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz. 2020-08-04 11:31:01
katalog 26. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 65/1 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz. 2020-08-04 11:29:18
katalog 25. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 553/2, 554/2 obręb Golce, gmina Wałcz. 2020-08-04 11:27:37
katalog 24. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 1 obręb Świętosław, gmina Wałcz. 2020-08-04 11:25:07
katalog 23. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 3/47 obręb Zdbice, gmina Wałcz. 2020-08-04 11:21:55
katalog 21. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Chwiram BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerze ewidencyjnym 230/1, 229, 5/4, 269, 20 21 obręb Chwiram, gmina Wałcz. 2020-08-04 11:14:27
katalog Rozbudowa drogi karjowej nr 22 na odcinku granica woj. ielkopolskiego - Jastrowie. 2020-07-06 09:22:03
katalog 20. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 300 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz. 2020-06-25 14:10:17
katalog 19. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 279/6 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz. 2020-06-25 14:07:18
katalog 18. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 15/9 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz. 2020-06-25 14:04:46
katalog 17. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 238 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz. 2020-06-25 14:02:23
katalog 16. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 178/1 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz. 2020-06-25 13:55:58
katalog 14. Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych "WAŁCZ B" o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Wałcz 112, gm. Wałcz, z możliwością etapowania inwestycji. 2020-06-25 13:51:25
katalog 13. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 6 i 7 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz. 2020-05-25 14:21:51
katalog 15. Podział działek nr 282/4 i 282/2 w m Kłębowiec, gmina Wałcz pod zabudowę indywidualną, jednorodzinną. 2020-05-20 08:44:19
katalog 11. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW Kłębowiec I wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działce ewid. 65/1 obręb Kłębowiec gmina Wałcz. 2020-04-29 15:01:27
katalog 7. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 35/1 obręb Laski Wałeckie, gmina Wałcz. 2020-03-06 09:48:48
katalog 10. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych pod nazwą "Wałcz 4" o łącznej mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą projektowanych w jednostce ewidencyjnej Wałcz - Obszar Wiejski (gmina Wałcz - Obszar wiejski/powiat wałecki/woj. zachodniopomorskie) na działce ewidencyjnej nr 454/5 obręb Witankowo. 2020-03-06 09:27:49
katalog 9. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych pod nazwą "Wałcz 3" o łącznej mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą projektowanych w jednostce ewidencyjnej Wałcz - Obszar Wiejski (gmina Wałcz/powiat wałecki/woj. zachodniopomorskie) na działce ewidencyjnej nr 435 obręb Witankowo. 2020-03-06 09:20:22
katalog 4. Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2 MW, dz. nr 68/12, obręb Wałcz 112. 2020-03-06 09:00:37
katalog 3. Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW, dz. nr 68/12 obręb Wałcz 112. 2020-03-06 08:53:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: kruszarka wraz z miejscem przeznaczonym do zbierania i przetwarzania odpadów oraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 2/5 w Różewie. 2020-03-06 08:27:56
katalog 6. Budowa dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1/7 - obręb 0021 Dębołęka w miejscowości Dębołęka. 2020-01-31 10:50:13
katalog 5. Budowa dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 35/5 - obręb 0021 Dębołęka w miejscowości Dębołęka, gmina Wałcz 2020-01-31 10:46:49
katalog 2. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Chwiram o mocy do 150 MW na działkach o numerze ewidencyjnym16/3 obręb Chwiram oraz 244/1 obręb Strączno, gmina Wałcz. 2020-01-31 10:44:00
katalog Budowa fermy trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 167/7 obręb Kłębowiec 2020-01-29 14:10:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych pod nazwą "Wałcz 1" o łącznej mocy do 30 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą projektowanych w jednostce ewidencyjnej Wałcz - Obszar Wiejski (gmina Wałcz/powiat wałecki/woj. zachodniopomorskie)na działce ewidencyjnej nr 83/181 obręb Wałcz 112. 2020-01-29 14:09:11
katalog 1. Budowa wytwórni mas bitumicznych na części działki nr 78 ob. Wałcz 112 2020-01-29 14:03:08
dokument obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz o złożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Zbieranie i przetwarzanie odpadów niebędących odpadami niebezpiecznymi na terenie dz. nr 169 obręb Wałcz 55, gmina Wałcz. 2019-12-12 09:24:20
dokument obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o zawiaszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, na ujęci wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr 283/72 obręb Kłębowiec dla STANBET ? Stanisław Węcławik w m. Kłębowiec, gm. Wałcz. 2019-12-11 09:25:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Kruszarka wraz z miejscem przeznaczonym do zbierania i przetwarzania odpadów oraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 2/5 w Różewie. 2019-12-11 09:16:31
dokument obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, na ujęci wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr 283/72 obręb Kłębowiec dla STANBET ? Stanisław Węcławik w m. Kłębowiec, gm. Wałcz 2019-11-25 14:43:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: zbieraniu i przetwarzaniu odpadów niebędących odpadami niebezpiecznymi na terenie dz. nr 169 obręb Wałcz 55, gmina Wałcz. 2019-11-13 12:50:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, na ujęci wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr 283/72 obręb Kłębowiec dla STANBET Stanisław Węcławik w m. Kłębowiec, gm. Wałcz 2019-11-13 12:11:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych pod nazwą "Wałcz 1" o łącznej mocy do 30 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą projektowanych w jednostce ewidencyjnej Wałcz - Obszar Wiejski (gmina Wałcz/powiat wałecki/woj. zachodniopomorskie)na działce ewidencyjnej nr 83/181 obręb Wałcz 112. 2019-10-08 14:36:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 178 odc. Wałcz - Łąki gr. woj. 2019-10-08 14:32:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 178 odc. Wałcz - Łąki gr. woj. 2019-10-04 08:43:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów niebędących odpadami niebezpiecznymi na terenie dz. nr 169 obręb Wałcz 55, gmina Wałcz. 2019-09-13 10:53:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Strączno-Magiczna Górka. 2019-05-23 08:45:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Strączno-Magiczna Górka. 2019-03-27 12:53:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Chwiram IV o mocy wytwórczej do 1 MW realizowane na wschodniej części działki o nr ew. 71/4 obręb 0084 w rejonie miejscowości Chwiram (woj. zachodniopomorskie, powiat wałecki, gmina Wałcz) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania. 2019-01-31 14:29:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr ewidencyjnym 147/9, obręb Ostrowiec, gm. Wałcz (nr projektu WCK1001A) 2019-01-31 14:26:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych: nr 2330Z na odcinku od m. Różewo do drogi woj. 179 i drogi nr 2332Z na odcinku od drogi woj. 178 do końca m. Różewo oraz remont drogi nr 2330Z na odcinku Przybkowo ? Różewo i przebudowa od DW 179 do skrzyżowania z drogą gminną na Popowo. 2019-01-31 14:23:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych: nr 2330Z na odcinku od m. Różewo do drogi woj. 179 i drogi nr 2332Z na odcinku od drogi woj. 178 do końca m. Różewo oraz remont drogi nr 2330Z na odcinku Przybkowo ? Różewo i przebudowa od DW 179 do skrzyżowania z drogą gminną na Popowo 2019-01-28 11:33:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawek na rowach odwadniających w leśnictwie Struga oraz budowie zastawki na grobli w leśnictwie Głowaczewo na zadania 08-20-1.2-04 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach" 2018-10-19 13:28:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepustu na obiekt łukowy z przebudową korony drogi leśnej nad przepustem oraz budowie zastawek na rowie odwadniającym realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach" 2018-10-19 13:18:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawek na rowie odwadniającym w leśnictwie Bukowa Góra. Odtworzenie stawu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach" 2018-10-19 13:16:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawek na rowach odwadniających w leśnictwie Struga oraz budowa zastawki na grobli w leśnictwie Głowaczewo na zadania 08-20-1.2-04 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu ? mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach" 2018-10-02 09:48:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie uwarunkowań środowiskowych dla eksploatacji kopaliny ze złoza kruszywa naturalnego Witankowo IV - udział w sprawie spadkobierców 2018-09-11 13:35:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepustu na obiekt łukowy z przebudową korony drogi leśnej nad przepustem oraz budowie zastawek na rowie odwadniającym realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach" 2018-09-06 14:25:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawek na rowie odwadniającym w leśnictwie Bukowa Góra. Odtworzenie stawu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach" 2018-09-06 14:23:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego naprzebudowie dróg powiatowych: nr 2330Z na odcinku od m. Różewo do drogi woj. 179 i drogi nr 2332Z na odcinku od drogi woj. 178 do końca m. Różewo oraz remont drogi nr 2330Z na odcinku Przybkowo ? Różewo i przebudowa od DW 179 do skrzyżowania z drogą gminną na Popowo 2018-08-14 14:51:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Chwiram III o mocy wytwórczej do 1 MW na części działek o nr ew.: 271 i 26/4 obręb 0084 w rejonie miejscowości Chwiram. 2018-05-17 08:05:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Chwiram III o mocy wytwórczej do 1 MW na części działek o nr ew.: 271 i 26/4 obręb 0084 w rejonie miejscowości Chwiram. 2018-05-15 13:44:37
dokument Obwieszczenie Wójta gminy Wałcz o odwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wodnej o mocy zainstalowanej do 60 kW przy istniejącym stopniu wodnym w km 11+500 rzeki Dobrzycy obręb 0060 Czapla, gmina Wałcz. 2018-03-26 10:36:14
dokument Obwieszczenie Wójta gminy Wałcz o złożeniu raporyu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wodnej o mocy zainstalowanej do 60 kW przy istniejącym stopniu wodnym w km 11+500 rzeki Dobrzycy obręb 0060 Czapla, gmina Wałcz. 2018-03-26 10:30:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy indyczek rzeźnych zlokalizowanej na działkach o nr ew. 3/64 i 6/28 w miejscowości Rutwica, gm. Wałcz 2017-11-15 15:33:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Wałcz VIII" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wałcz na działce nr 78, 77/2 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz 2017-09-28 08:36:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Wałcz VII" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wałcz na działce nr 68/12 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz 2017-09-28 08:34:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Wałcz VI" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wałcz na działce nr 68/12 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz 2017-09-28 08:33:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Wałcz V" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wałcz na działce nr 68/12 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz 2017-09-28 08:32:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Wałcz IV" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wałcz na działce nr 68/12, 10 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz 2017-09-28 08:31:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Wałcz III" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wałcz na działce nr 68/12, 10 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz 2017-09-28 08:29:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Wałcz II" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wałcz na działce nr 68/12, 10 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz. 2017-09-28 08:27:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Wałcz I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wałcz na działce nr 68/12, 10 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz 2017-09-28 08:24:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Wałcz IX" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dobino na działce nr 28/3, 269 obręb Dobino, gmina Wałcz 2017-09-28 08:22:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Wałcz IX" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dobino na działce nr 28/3 obręb Dobino, gmina Wałcz. 2017-08-10 12:33:27
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Poznaniu z dnia 25 lipca 2017r. dot. przebudowy linii napowietrznej 110 kV relacji Piła Krzewina - Wałcz. 2017-08-10 12:28:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Wałcz IX" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dobino na działce nr 28/3 obręb Dobino, gmina Wałcz. 2017-08-04 14:39:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Wałcz VIII" o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 78 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz. 2017-08-04 14:35:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Wałcz VII" o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 68/12 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz. 2017-08-04 14:30:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Wałcz VI" o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 68/12 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz. 2017-08-04 14:26:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Wałcz V" o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 68/12 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz. 2017-08-04 14:14:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Wałcz IV" o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 68/12 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz. 2017-08-04 14:11:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Wałcz III" o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 68/12 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz. 2017-08-04 14:09:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Wałcz II" o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 68/12 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz. 2017-08-04 14:07:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Wałcz I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 68/12 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz. 2017-08-04 14:04:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie strzelnicy sportowo-rekreacyjnej na terenie działki nr 11/5 obręb Rudki, gmina Wałcz. 2017-08-04 14:01:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wałcz na lata 2017-2025. 2017-07-28 11:36:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.budowa farmy fotowoltaicznej Chwiram II o mocy wytwórczej do 1 MW na działce nr ew. 71/4 obręb 0084 Chwiram, gmina Wałcz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii. 2017-07-11 14:17:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej Chwiram I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce nr ew. 70/8 i 70/6 obręb 0084 Chwiram, gmina Wałcz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii. 2017-07-11 14:14:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy indyczek rzeźnych zlokalizowanej na działkach o nr ew. 3/64 i 6/28 w miejscowości Rutwica, gm. Wałcz. 2017-07-11 14:11:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy indyczek rzeźnych zlokalizowanej na działkach o nr ew. 3/64 i 6/28 w miejscowości Rutwica, gm. Wałcz 2017-07-11 14:08:42
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2017r. dot. przebudowy linii napowietrznej 110 kV relacji Piła Krzewina - Wałcz. 2017-07-11 14:01:56
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2017r. dot. przebudowy linii napowietrznej 110 kV relacji Piła Krzewina - Wałcz. 2017-07-11 13:59:25
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Dolina Rurzycy" 2017-06-08 09:07:12
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wałcz na lata 2017-2031" 2017-06-08 09:01:57
dokument Zawiadomienie Burmistrza Tuczna z dnia 30 maja 2017 r. 2017-06-08 08:58:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz o rozprawie administracyjnej. 2017-06-08 08:57:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 obiektów inwentarskich o powierzchni 1560 m2 każdy, przeznaczonych do hodowli drobiu (indyczek rzeźnych) w ilości 14300 szt. (344 DJP) na działce nr 6/28 w Rutwicy, gm. Wałcz. 2017-05-26 13:27:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na dostawieniu zbiornika napowietrznego na gaz płynny propan-butan o poj. 32 m3 na terenie istniejącej rozlewni gazu, na działkach nr 83/135 i 83/137 obręb 0112 Wałcz Drugi, gm. Wałcz. 2017-05-23 15:15:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na dostawieniu zbiornika napowietrznego na gaz płynny propan-butan o poj. 32 m3na terenie istniejącej rozlewni gazu, na działkach nr 83/135 i 83/137 obręb 0112 Wałcz Drugi, gm. Wałcz. 2017-05-15 14:59:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz o wydaniu postanowienia o odwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie 2 obiektów inwentarskich o powierzchni 1560 m2 każdy, przeznaczonych do hodowli drobiu (indyczek rzeźnych) w ilości 14300 szt. (344 DJP) na działce nr 6/28 w Rutwicy, gm. Wałcz. 2017-05-15 14:56:32
dokument Zawiadomienie Burmistrza Tuczna z dnia 10 maja 2017 r. 2017-05-15 14:49:53
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 8 maja 2017r. w sprawie rezerwatu przyrody "Golcowe Bagno" 2017-05-15 14:47:53
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 05 maja 2017r. 2017-05-15 14:43:45
dokument Zawiadomienie Burmistrza Tuczna z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04 08:13:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej Chwiram II o mocy wytwórczej do 1 MW na działce nr ew. 71/4 obręb 0084 Chwiram, gmina Wałcz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii. 2017-04-05 09:25:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej Chwiram I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce nr ew. 70/8 i 70/6 obręb 0084 Chwiram, gmina Wałcz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii. 2017-04-05 09:22:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na dostawieniu zbiornika napowietrznego na gaz płynny propan-butan o poj. 32 m3 na terenie istniejącej rozlewni gazu, na działkach nr 83/135 i 83/137 obręb 0112 Wałcz Drugi, gm. Wałcz. 2017-04-05 09:18:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: farma fotowoltaiczna "Dobino" z przyłączeniowymi kablowymi liniami elektroenergetycznymi SN do GPZ "Wałcz" i elementami towarzyszącymi w gminie Wałcz. 2017-03-10 13:20:28
dokument Oobwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 23 llutego 2017 r. w sprawie proektu zarządzenia dla obszaru Natura 2000 "Puszcza nad Gwdą" oraz zorpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia. 2017-03-03 09:59:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. farma fotowoltaiczna "Dobino" z przyłączeniowymi kablowymi liniami elektroenergetycznymi SN do GPZ "Wałcz" i elementami towarzyszącymi w gminie Wałcz. 2017-02-10 11:16:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz o rozprawie administracyjnej dla społeczeństwa dot. wznowionego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Witankowo IV położonego na częściach działek nr 391/1 i 363 obręb 0062 Witankowo, gmina Wałcz 2017-01-16 08:57:09
dokument Wstępny nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Wałcz. 2017-01-12 09:15:59
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w sprawie rozpatrzenia odwołania. 2017-01-10 13:08:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Farma Fotowoltaiczna Dobino z przyłączeniowymi kablowymi liniami elektroenergetycznymi SN do GPZ Wałcz i elementami towarzyszącymi w gminie Wałcz. 2016-12-20 11:40:32
dokument Oobwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 24 listopada 2016r. 2016-12-02 09:13:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wójta Gminy Wałcz z dnia 19.02.2016 r. GK.6220.18.11.2015.KS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Witankowo IV położonego na częściach działek nr 391/2 i 363 obręb 0062 Witankowo, gm. Wałcz. 2016-11-22 14:26:51
dokument Oobwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 8 listopada 2016r. 2016-11-16 09:07:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie gazociągu w/c DN250 Stargard-Wałcz polegającym na przywróceniu posadowienia gazociągu na przekroczeniu rzeki Piławki. 2016-11-16 08:55:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie gazociągu w/c DN250 Stargard-Wałcz polegającym na przywróceniu posadowienia gazociągu na przekroczeniu rzeki Piławki. 2016-10-20 10:09:06
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w sprawie rozpatrzenia zażalenia. 2016-10-19 14:52:06
dokument obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 23 września 2016r. 2016-09-30 14:28:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na koncesjonowanym wydobyciu piasku ze złoża WITANKOWO VI zlokalizowanego na działce nr 367 obręb Witankowo, gm. Wałcz o powierzchni 17,7838 ha. 2016-09-22 08:40:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na koncesjonowanym wydobyciu piasku ze złoża WITANKOWO VI zlokalizowanego na działce nr 367, gm. Wałcz o powierzchni 17,7838 ha. 2016-08-30 09:16:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postaniwienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia plegającego na budowie 2 obiektów inwentarskich o powierzchni 1560 m2 każdy, przeznaczonych do hodowli drobiu (indyczek rzeźnych) w ilości 14300 szt. (344 DJP) na działce nr 6/28 w Rutwicy, gm. Wałcz 2016-08-17 10:34:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odmowie wznowienia postępowania administracyjnego, zakończonego decyzją ostateczną, w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Witankowo IV, gm. Wałcz 2016-08-17 10:31:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie gazociągu w/c DN250 Stargard-Wałcz polegającym na przywróceniu posadowienia gazociągu na przekroczeniu rzeki Piławki. 2016-08-09 12:14:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 obiektów inwentarskich o powierzchni 1560 m2 każdy, przeznaczonych do hodowli drobiu (indyczek rzeźnych) w ilości 14300 szt. (344 DJP) na działce nr 6/28 w Rutwicy, gm. Wałcz 2016-08-09 12:09:29
dokument Pismo Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2016 r. 2016-07-14 13:21:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Wiesiółka, gmina Wałcz. 2016-07-08 10:08:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Wiesiółka, gmina Wałcz. 2016-07-06 10:44:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 stawów do hodowli ryb karpiowatych na dz. 82/1 w m. Kłębowiec, gmina Wałcz. 2016-06-23 07:51:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 stawów do hodowli ryb karpiowatych na dz. 82/1 w m. Kłębowiec, gmina Wałcz. 2016-06-22 12:28:57
dokument Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie z dnia 06.06.2016 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy. 2016-06-14 10:25:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o odmowie środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia olegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 110/3 obręb Chwiram, gm. Wałcz. 2016-06-10 14:00:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o odmowie środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia olegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 178/1 i 185 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz. 2016-06-03 08:38:37
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Wałcz o zebraniu wszystkich materiałów i dowodów w sprawie znowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną określającą środowiskowe uwarunkowania dla odbudowy małaj elektrowni wodnej na istniejącym stopniu wodnym na rzece Dobrzycy w km 24+100 w Ostrowcu. 2016-05-20 14:57:40
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Wałcz o zebraniu wszystkich materiałów i dowodów w sprawie znowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną określającą środowiskowe uwarunkowania dla odbudowy małaj elektrowni wodnej na istniejącym stopniu wodnym na rzece Dobrzycy w km 12+721 w Wiesiółce. 2016-05-20 14:55:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na montażu tymczasowej wytwórni mas bitumicznych na terenie działki nr 78, obręb 0112 Wałcz Drugi, gmina Wałcz 2016-05-20 14:51:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia olegającego na dostawieniu zbiornika napowietrznego na gaz płynny propan-butan o poj. 32 m3 na terenie istniejącej rozlewni gazu, dz. nr 83/135 obręb 0112 Wałcz Drugi, gm. Wałcz. 2016-05-16 09:09:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postaniwienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia plegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową i techniczną na działce nr 411/13 obręb 0058 Kłębowiec, gmina Walcz. 2016-04-28 09:11:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego nadostawieniu zbiornika napowietrznego na gaz płynny propan-butan o poj. 32 m3 na terenie istniejącej rozlewni gazu, dz. nr 83/135 obręb 0112 Wałcz Drugi, gm. Wałcz. 2016-04-26 15:00:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz o odwieszeniu postępowania w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 110/3 obręb Chwiram, gm. Wałcz. 2016-04-22 10:37:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Wiesiółka, gmina Wałcz. 2016-04-22 10:32:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na koncesjonowanym wydobyciu piasku ze złoża WITANKOWO VI zlokalizowanego na działce nr 367, gm. Wałcz o powierzchni 17,7838 ha 2016-04-22 10:28:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową i techniczną na działce nr 411/1 obręb 0058 Kłębowiec, gmina Walcz 2016-04-01 12:23:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na dostawieniu zbiornika napowietrznego na gaz płynny propan-butan o poj. 32 m3na terenie istniejącej rozlewni gazu, dz. nr 83/135obręb 0112 Wałcz Drugi, gm. Wałcz 2016-03-30 09:22:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 stawów do hodowli ryb karpiowatych na dz. 82/1 w m. Kłębowiec, gmina Wałcz 2016-03-30 09:21:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 110/3 obręb 0084 Chwiram, gmina Wałcz 2016-02-25 13:05:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu tymczasowej wytwórni mas bitumicznych na terenie działki nr 78 obręb 0112 Wałcz Drugi, gmina Wałcz. 2016-02-23 11:08:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Witankowo IV położonego na częściach działek nr 391/2 i 363 obręb 0062 Witankowo, gm. Wałcz 2016-02-23 11:05:15
dokument obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie przekazania II uzupełnienia odwałania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz do organu II instancji tj. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2016-02-18 13:37:11
dokument obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie przekazania uzupełnienia akt sprawy dot. budowy Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz do organu II instancji tj. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2016-01-22 11:57:01
dokument obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie przekazania akt sprawy dot. budowy Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałczdo do organu II instancji tj. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2016-01-22 11:50:03
dokument obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz, wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 2016-01-19 11:52:51
dokument obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie odwołania od decyzji uchylającej decyzję ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie małej elektrowni wodnej na istniejącym stopniu wodnym na rzece Dobrzycy w km 24+100 w miejscowości Ostrowiec wraz z niezbędną infrastrukturą oraz odmawiającej wydania decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla powyższego przedsięwzięcia 2016-01-07 14:14:18
dokument obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie odwołania od decyzji uchylającej decyzję ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie małej elektrowni wodnej na istniejącym stopniu wodnym na rzece Dobrzycy w km 12+721 w miejscowości Wiesiółka wraz z niezbędną infrastrukturą oraz odmawiającej wydania decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla powyższego przedsięwzięcia 2016-01-07 14:03:54
dokument obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz, wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 2016-01-05 14:49:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową i techniczną na działce nr 411/1 ob. ew. 0058 Kłębowiiec, gmina Wałcz. 2015-12-17 14:32:03
dokument obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz, wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 2015-12-01 14:43:52
dokument obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji uchylającej decyzję ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie małej elektrowni wodnej na istniejącym stopniu wodnym na rzece Dobrzycy w km 12+721 w miejscowości Wiesiółka wraz z niezbędną infrastrukturą oraz odmawiającej wydania decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia. 2015-11-30 09:33:56
dokument obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji uchylającej decyzję ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie małej elektrowni wodnej na istniejącym stopniu wodnym na rzece Dobrzycy w km 24+100 w miejscowości Ostrowiec wraz z niezbędną infrastrukturą oraz odmawiającej wydania decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia. 2015-11-30 09:30:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 110/3 w obrębie Chwiram, gmina Wałcz 2015-11-10 14:23:51
dokument Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu na terenie wsi Rutwica. 2015-11-02 10:21:06
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Wałcz o zebraniu wszystkich materiałów i dowodów w sprawie znowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną określającą środowiskowe uwarunkowania dla odbudowy małaj elektrowni wodnej na istniejącym stopniu wodnym na rzece Dobrzycy w km 24+100 w Ostrowcu. 2015-10-30 10:17:18
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Wałcz o zebraniu wszystkich materiałów i dowodów w sprawie znowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną określającą środowiskowe uwarunkowania dla odbudowy małaj elektrowni wodnej na istniejącym stopniu wodnym na rzece Dobrzycy w km 12+721 w Wiesiółce. 2015-10-30 10:14:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o wznowieniu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwsięia polegajacego na odbudowie małej elektrowni wodnej na istniejącym stopniu wodnym na rzece Dobrzycy w km 24 + 100 w miejscowości Ostrowiec wraz z niezbędną infrastrukturą w gm. Wałcz. 2015-10-08 09:48:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o wznowieniu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwsięia polegajacego na odbudowie małej elektrowni wodnej na istniejącym stopniu wodnym na rzece Dobrzycy w km 12 + 721 w miejscowości Wiesiółka wraz z niezbędną infrastrukturą w gm. Wałcz. 2015-10-08 09:45:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 178/1 i 185 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz 2015-10-07 08:08:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postaniwienia o odwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia plegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Witankowo IV położonego na częściach działek nr 391/2 i 363 obręb 0062 Witankowo, gmina Wałcz 2015-10-06 10:40:53
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 23 września 2015r. w sprawie nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz, wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 2015-10-01 11:23:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie produkcji nowych wyrobów etap I, na działkach nr 97/7 i 97/9 w miejscowości Kłębowiec, gmina Wałcz. 2015-09-25 13:30:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postaniwienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia plegającego na na budowie elektrowni wodnej o mocy zainstalowanej do 60 kW przy istniejącym stopniu wodnym w km 11+500 rzeki Dobrzycy obręb 0060 Czapla, gmina Wałcz 2015-09-24 15:26:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 178/3 obręb ewidencyjny 0084 Chwiram, gmina Wałcz. 2015-09-24 13:52:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny ze złoża piasku Witankowo V udokumentowanego na działce nr 219 obręb 0062 Witankowo, gmina Wałcz. 2015-09-23 15:25:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 178/3 obręb ew. 0084 Chwiram, gm. Wałcz 2015-09-10 09:11:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu retencyjnego o pow. 0,45 ha na dz. nr 12/9 w miejscowości Dobrzyca, obręb ew. 0018 Rudki, gm. Wałcz 2015-08-28 15:28:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji kwatery składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne na działce nr 80/2 obręb 0112 Wałcz Drugi. 2015-08-28 09:17:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny z udokumentowanego złoża piasku "Witankowo II" położonego na działce nr 9/11 obręb 0062 Witankowo, gm. Wałcz. 2015-08-25 12:58:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postaniwienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia plegającego na eksploatacji kopaliny ze złoza kruszywa naturalnego Witankowo IV położonego na częściach działek nr 391/1 i 363 obręb 0062 Witankowo, gm. Wałcz. 2015-08-19 15:13:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny z udokumentowanego złoża piasku Witankowo II położonego na działce nr 9/11 obręb 0062 Witankowo, gmina Wałcz. 2015-08-07 08:52:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego namodernizacji istniejącej fermy trzody chlewnej wraz z budową nowych budowli rolniczych, w tym dwukomorowej laguny na gnojowicę oraz infrastruktury towarzyszącej, poprawiającej funkcjonowanie fermy w miejscowości Wiesiółka, działka nr 342 obręb nr 0060 Czapla, gmina Wałcz. 2015-08-06 15:31:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni słonecznej o mocy 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 178/3 obręb ewidencyjny 0084 Chwiram 2015-07-28 15:04:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:budowie elektrowni wodnej o mocy zainstalowanej do 60 kW przy istniejącym stopniu wodnym w km 11+500 rzeki Dobrzycy. 2015-07-28 14:52:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby zaopatrzenia w wodę Gospodarstwa Szkółkarskiego Rudnica, działka nr 8284/1 obręb ewidencyjny 0058 Kłębowiec, gmina Wałcz. 2015-07-23 14:40:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych dla Fermy Brojlerów Kurzych w Różewie na działce nr 2/30 obręb ewidencyjny 0082 Różewo, gmina Wałcz. 2015-07-15 13:48:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby zaopatrzenia w wodę Gospodarstwa Szkłókarskiego RUDNICA, dz. nr 8284/1 obręb ewid. Kłąbowiec, gm. Wałcz. 2015-07-15 13:45:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wydobyciu kopaliny ze złoża piasku Witankowo V położonego na działce nr 219 obręb 0062 Witankowo, Gmina Wałcz 2015-07-09 15:20:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wydobyciu kopaliny z udokumentowanego złoża piasku Witankowo II położonego na działce nr 9/1 obręb 0062 Witankowo, gmina Wałcz. 2015-06-24 13:05:29
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 10 czerwca w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz, wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 2015-06-19 10:53:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Witankowo IV położonego na częściach działek nr 391/1 i 363 obręb 0062 Witankowo, gmina Wałcz. 2015-06-19 10:37:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezinki wraz z budową pompowni ścieków na działce nr 83/16 obręb 0053 Ługi Wałeckie, gmina Wałcz. 2015-06-19 10:31:21
dokument Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby zaopatrzenia w wodę Gospodarstwa Szkółkarskiego RUDNICA, działka nr 8284/1 obręb ewidencyjny 0058 Kłębowiec, gmina Wałcz. 2015-06-12 08:39:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezinki wraz z budową pompowni ścieków na działce nr 83/16 obręb 0053 Ługi Wałeckie, gmina Wałcz. 2015-06-12 08:34:40
dokument Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rekultywacji kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce nr 80/2 obręb 0112 Wałcz Drugi, gmina Wałcz 2015-05-27 14:03:57
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie ponownego przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: budowa zespołu elektrowni wiatrowych Wałcz. 2015-05-22 15:20:25
dokument Zawiadomienie RDOŚ w Szczecinie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zażalenia dotyczącego odmowy dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Wałcz o łącznej mocy 120 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2015-05-22 15:15:36
dokument Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Witankowo IV położonego na częściach działek nr 391/1 i 363 obręb 0062 Witankowo, gmina Wałcz 2015-05-22 14:55:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu z piętrzeniem 0,30 m i zastawki drewnianej na działce nr 8253 ? rów P-10 oraz zastawki drewnianej na działce nr 8254 ? rów P-10, obręb ewidencyjny 0013 Czechyń, gmina Wałcz. 2015-05-22 14:38:52
dokument Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezinki wraz z budową pompowni ścieków na działce nr 83/16 obręb 0053 Ługi Wałeckie, gmina Wałcz 2015-05-22 14:31:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: budowa przepustu z piętrzeniem 0,30 m i zastawki drewnianej na działce nr 8253 ? rów P-10 oraz zastawki drewnianej na działce nr 8254 ? rów P-10, obręb ewidencyjny 0013 Czechyń, gmina Wałcz 2015-05-13 09:40:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Zdbice, działka nr 9/3 obręb 0017 Zdbice, gmina Wałcz. 2015-05-05 12:32:05
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym dot. budowy Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz 2015-04-24 15:51:30
dokument Obwieszczenie sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Zdbice, działka nr 9/3 obręb 0017 Zdbice, gmina Wałcz. 2015-04-23 18:30:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosku o wydane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Wydzieleniu Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych (SPOK) w obrębie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz jej zaplecza technicznego, na działce na 80/2 obręb ewidencyjny nr 0112 Wałcz Drugi, gmina Wałcz 2015-04-01 11:25:32
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz w Wałczu w sprawie podtrzymania wcześniej wydanych opinii w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 2015-03-27 09:58:30
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie uzupełnienia zażalenia dotyczącego odmowy dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 2015-03-27 09:53:17
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zażalenia dotyczącego odmowy dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 2015-03-27 09:44:49
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie odmowy udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 2015-03-27 09:40:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: modernizacji istniejącej fermy trzody chlewnej wraz z budową nowych budowli rolniczych, w tym dwukomorowej laguny na gnojowicę oraz infrastruktury towarzyszącej, poprawiającej funkcjonowanie fermy w miejscowości Wiesiółka, działka nr 342 obręb nr 0060 Czapla, gmina Wałcz 2015-03-26 10:18:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu z piętrzeniem 0,30 cm i zastawki drewnianej na działce będącej w obrębie 0013 Czechyń, Gmina Wałcz. 2015-03-17 12:07:58
dokument Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu ujęcia wód podziemnych dla Fermy Brojlerów Kurzych w Różewie, położone na działce na 2/30 obręb ewidencyjny 0082 Różewo, gmina Wałcz. 2015-03-13 15:04:36
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 2015-01-23 16:08:12
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Elektrowni Wiatrowych Wałcz, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 2015-01-12 11:16:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz. 2014-12-09 15:07:26
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej pn. ?Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10. 2014-11-21 16:28:44
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie budowy fermy brojlerów kurzych na dz. nr 393 w obrębie geodezyjnym Różewo 082 i raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. 2014-10-17 09:16:25
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz. 2014-10-03 14:41:12
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie odwołania od decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy zespołu elektrowni wiatrowych Wałcz. 2014-08-21 11:54:28
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz. 2014-07-23 14:53:30
dokument Komunikat Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wniosku Gminy Wałcz dot. wprowadzenia do wód powierzchniowych jeziora Chwiram substancji hamujących rozwój glonów. 2014-07-02 11:41:24
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie budowy Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 2014-06-13 09:23:00
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz 2014-05-23 12:17:33
dokument Ogłoszenie i Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz. 2014-04-17 11:42:52
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia - budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz 2014-04-09 11:37:43
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 5 marca 2014r. w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wałcz. 2014-03-25 15:49:15
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie wniosku o uzupełniającą opinię w zakresie oceny oddziaływania elektromagnetycznego na środowisko stacji transformatorowych GPZ projektowanych w miejscowości Gostomia stanowiących integralną część inwestycji polegającej na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz. 2014-03-07 13:39:40
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie opinii w zakresie oceny oddziaływania elektromagnetycznego na środowisko stacji transformatorowych GPZ stanowiących integralną część inwestycji polegającej na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz. 2014-03-07 13:27:41
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie konsultacji społecznych nad projektami planów zadań ochronnych dla 4 obszarów Natura 2000. 2014-01-02 15:27:45
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz. 2013-12-31 10:54:27
dokument Komunikat w sprawie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko celem wydania przez Wójta Gminy Wałcz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji budynku gospodarczego na chlewnię położonego na działce nr 20/11 w Karsiborze w gm. Wałcz. 2013-12-30 10:32:02
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie konsultacji społecznych opracowanych projektów planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000. 2013-12-10 12:46:10
dokument Powiadomienie stron i informacja w sprawie uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych w obrębie wsi Szwecja w gm. Wałcz. 2013-08-26 12:35:11
dokument Wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn.: Budowa Zakładu Przetwarzania Tworzyw Sztucznych w miejscowości Szwecja na działkach nr 403/2 i nr 402/2 w budynku po zlikwidowanej galwanizerni. 2013-08-09 13:05:31
dokument Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz. 2013-06-03 14:41:35