Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 23/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 1 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wałcz w 2021 roku składanych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 3 lutego 2021 roku

ZARZĄDZENIE  NR 23/2021

Wójta Gminy Wałcz

z dnia 1 marca 2021r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wałcz w 2021 roku składanych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem  Nr 12/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 3 lutego 2021 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 j.t.) oraz art.15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 j.t.) w zw. z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 j.t.) zarządza się co następuje:

 

§1. 1. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert  na realizację zadań publicznych w Gminie Wałcz w 2021 roku w składzie :
1. Mackiewicz Joanna  - Przewodnicząca Komisji
2. Kosmalski Paweł – Członek Komisji
3. Leśkiewicz Aneta – Członek Komisji
4. Śliwińska Barbara – Członek Komisji
2.Komisja Konkursowa powołana zostaje na czas trwania procedury konkursowej.
3.Członkowie Komisji przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, składają oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
§2. Zadania i tryb pracy Komisji Konkursowej określa Uchwała Nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021rok (Rozdział 10).
§3. 1. Komisja każdorazowo prowadzić będzie swoje prace z zachowaniem aktualnych ograniczeń i rygorów sanitarnych wynikających z odrębnych przepisów prawa wydawanych przez ustawodawcę w związku ze stanem epidemii, dostosowując każdorazowo wymagania techniczne aktualnych możliwości i zaleceń prawnych, w celu zwoływania i odbywania obrad, posiedzeń i podejmowania rozstrzygnięć z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
2. Ewentualne działanie komisji w trybie zdalnym zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi.
§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji Konkursowej.
§5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz, na stronie internetowej www.gminawalcz.pl.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Wałcz
Jan Matuszewski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik Nr 1 -oświadczenie komisji.doc (DOC, 25.50Kb) 2021-03-03 15:22:03 147 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 03-03-2021 15:22:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Śliwińska 01-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 03-03-2021 15:22:03