Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz o złożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 13 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 299 obręb Karsibór, gmina Wałcz.

Wałcz, dnia 08.10.2021 r.

GK.6220.35.10.2020.KS

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wałcz

Działając zgodnie z art. 33 ust 1, art. 21 ust. 2 pkt 16 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dnia 17 września 2021 r. został złożony raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia  polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 13 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 299 obręb Karsibór, gmina Wałcz.

Z raportem można zapoznać się w Urzędzie  Gminy Wałcz, w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia. Zainteresowani mogą składać swoje uwagi i wnioski w godzinach pracy Urzędu, tj. pn.-pt. od 7.30 – 15.30.

Jednocześnie informuję, że dnia 8 października 2021 r, organ prowadzący postępowanie wystąpił zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r, poz. 247 ze zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu z wnioskiem o uzgodnienie i opinię dotyczącą realizacji przedmiotowej inwestycji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wałczu; http://bip.gminawalcz.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 8 i sołectwa Karsibór.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Stanisławska 12-10-2021 15:17:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Stanisławska 08-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Kamila Stanisławska 12-10-2021 15:17:18