Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2021 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog 38. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Ostrowiec - Szwecja. 2022-01-26 12:39:44
katalog 39. Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu drogi krajowej nr 22. 2022-01-20 08:18:30
katalog 34. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 9/11, 4/2, 25/2, 28, 29/8, 32/1, 34/3, 49 (obręb 0062) w obrębie ew. Witankowo, gmina Wałcz. 2022-01-17 09:52:31
katalog 37. Budowa obwodnicy Szwecji w ciągu drogi krajowej nr 22. 2022-01-14 14:43:15
katalog 33. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 27/5, 27/6, 1/2 w obrębie Dzikowo, gmina Wałcz. 2021-12-31 10:18:59
katalog 32. Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla obsady zwierząt 1996 sztuk tucznika (279,44 DJP) oraz budowa ujęcia do poboru wód podziemnych do 10 m3/h, na działce o numerze ewidencyjnym 167/10 Kłębowiec, gmina Wałcz. 2021-11-03 15:16:12
katalog 31. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr 5/1, położonej w obrębie Laski Wałeckie, gmina Wałcz. 2021-10-15 12:59:44
katalog 30. Remont drogi 2309Z na odcinku Karsibór - Kłębowiec. 2021-09-30 12:49:10
katalog 28. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 44/1 w obrębie Kłosowo, gmina Wałcz. 2021-09-06 13:21:40
katalog 26. Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 150 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 6/1, 6/5, 7/1, 7/3, 8, 9/1, 10/1, 13/5, 13/6, 23/1, 24, 25, 27/1, 28, 29, 30, 31, 33 obręb Lubno w Gminie Wałcz, 141, 142/1, 142/2, 144/1, 145, 151/2, 154, 158/1, 158/2, 159, 162/3, 162/1, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 176, 177, 180 obręb Jabłonowo w Gminie Mirosławiec. 2021-09-06 13:16:13
katalog 25. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MWp z możliwością etapowania na części działki nr 68/12 obręb Wałcz 112. 2021-09-01 12:55:49
katalog Przebudowa - remont drogi 2306Z na odcinku DK10-Lipie na działkach nr 342, 8/1 w obębie ew. 0003 Toporzyk i 318/3 w obręnie ew. 0025 Piecnik zlokalizowanych w gminie Mirosławiec oraz na działkach nr 278, 28/2, 27/2, 220/8 w obrębie ew. 0004 Lipe zlokalizowanych w gminie wiejskiej Wałcz. 2021-07-23 15:25:45
katalog 24. Przebudowa drogi powiatowej na 2314Z wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Nakielno-Strączno. 2021-06-22 12:26:25
katalog 23. Rozbudowa pojemności magazynowej rozlewni gazu poprzez dostawienie zbiornika napowietrznego 32 m3 na gaz płynny propan-butan. 2021-06-22 12:11:58
katalog 22. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 30/6, 30/5, 34/1, 46/2, 53/1, 66/8, 227, 201 w obrębię Lubno w gminie Wałcz. 2021-06-01 12:36:36
katalog 21. Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 65/8 obręb Karsibór, gmina Wałcz. 2021-06-01 12:33:59
katalog 20. Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerze ewidencyjnym 21/1 i 20/1 obręb Laski Wałeckie, gmina Wałcz. 2021-06-01 12:30:37
katalog 19. Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 5/17 obręb Górnica, gmina Wałcz. 2021-06-01 12:27:35
katalog 18. Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerze ewidencyjnym 77/1 i 80/1 obręb Laski Wałeckie, gmina Wałcz. 2021-06-01 12:16:03
katalog 13. Przebudowa mostu w miejscowości Golce. 2021-05-14 09:50:49
katalog 14. Budowa ujęcia wód podziemnych o wydajności do 10,0 m3/24h, zlokalizowanego w miejscowości Prusinowo, na terenie dz. nr 15. 2021-05-11 13:16:57
katalog 15. Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 10 MW na części działki o numerze ewidencyjnym 87, obręb Wałcz 112, gmina Wałcz. 2021-05-11 13:12:40
katalog 12. Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 154/1 w miejscowości Różewo, gmina Wałcz. 2021-04-12 14:20:20
katalog 11. Zmiana sposobu hodowli zwierząt z systemu ściołowego na system bezściołowy dla budynku inwentarskiego do hodowli 1990 szt. zwierząt (279 DJP), działka 30/1 obręb Dobino, gmina Wałcz. 2021-04-12 14:17:29
katalog 10. Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Kłębowiec do 1 MW każda, o łącznej mocy do 15 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kłębowiec, gm. Wałcz wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości. 2021-04-01 12:23:13
katalog 7. Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 3 MW na terenie działki 449/2 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz. 2021-03-04 10:59:17
katalog 6. Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 3 MW na terenie działki 44/4 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz. 2021-03-04 10:55:45
katalog 2. Budowa 18 budynków mieszkalnych o zabudowie jednorodzinnej na działce nr 156/79 obręb Ostrowiec, gmina Wałcz. 2021-03-01 10:41:02
katalog 5. Budowa elektrowni (farmy) fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na działce gruntu nr 19/4 położonej w Górnicy, województwo zachodniopomorskie, powiat wałecki, obręb ewidencyjny 321705_2.0022, Górnica. 2021-02-10 08:07:38
katalog 4. Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych ?WAŁCZ B? o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Wałcz 112, gm. Wałcz, z możliwością etapowania inwestycji. 2021-02-10 08:04:41
katalog 3. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 122 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 1/1 obręb 0082 Różewo, gmina Wałcz. 2021-02-04 15:33:49
katalog 1. Budowa elektrowni (farmy) fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na działce gruntu nr 19/4 położonej w Górnicy, województwo zachodniopomorskie, powiat wałecki 2021-02-04 15:29:40