Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla obsady zwierząt 1996 sztuk tucznika (279,44 DJP) oraz budowa ujęcia do poboru wód podziemnych do 10 m3/h, na działce o numerze ewidencyjnym 167/10 Kłębowiec, gmina Wałcz.

Wałcz, dnia 02.11.2021 r.

GK.6220.32.1.2021.KS

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek, który wpłynął do tut. urzędu dnia 17.09.2021 r., złożony przez Pana Krystiana Piątek, Karsibór 5/2, 78-609 Karsibór o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla obsady zwierząt 1996 sztuk tucznika (279,44 DJP) oraz budowa ujęcia do poboru wód podziemnych do 10 m3/h, na działce o numerze ewidencyjnym 167/10 Kłębowiec, gmina Wałcz zostało wszczęte postępowanie w w/w sprawie.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję, że zgodnie z art. 10 k.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym również w postępowaniu prowadzonym przed organem opiniującym.

Stosownie do art. 77 ust. 1 w/w ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zwrócono się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, a także o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Ponadto informuję o zamieszczeniu obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wałcz bip.gminawalcz.pl /ochrona środowiska/ oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wałcz oraz sołectwa Kłębowiec.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Stanisławska 03-11-2021 15:18:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Stanisławska 02-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Kamila Stanisławska 03-11-2021 15:18:46