Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: zmiana sposobu hodowli zwierząt z systemu ściołowego na system bezściołowy dla budynku inwentarskiego do hodowli 1990 szt. zwierząt (279 DJP), działka 30/1 obręb Dobino, gmina Wałcz.

Wałcz, dnia 05.10.2021 r.

GK.6220.11.12.2021.KS

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wałcz


            Działając zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 21 ust. 2 pkt. 10 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w dniu 04.10.2021 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: zmiana sposobu hodowli zwierząt z systemu ściołowego na system bezściołowy dla budynku inwentarskiego do hodowli 1990 szt. zwierząt (279 DJP), działka 30/1 obręb Dobino, gmina Wałcz

Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 II piętro, pokój 17.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wałczu; http://bip.gminawalcz.pl oraz wywieszone  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 8 i sołectwa Dobino.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Stanisławska 28-10-2021 11:36:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Stanisławska 28-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Kamila Stanisławska 28-10-2021 11:36:21