Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. 2018-12-31 12:56:08
dokument UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-12-31 12:54:18
dokument Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 20 grudniu 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wałcz na rok 2019 2019-02-22 15:46:17
dokument UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 - 2023 2018-12-31 12:51:45
dokument UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wałcz oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2018-12-31 12:48:36
dokument UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 - 2023 2018-12-31 12:47:27
dokument Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2019-2022 2018-12-31 13:05:43
dokument UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019. 2019-01-08 13:33:14
dokument UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-12-31 12:45:04
dokument UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani D. na działania Wójta Gminy Wałcz. 2019-02-22 16:10:28
dokument UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Wałcz w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. 2018-12-31 12:43:26
dokument UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Wałcz 2018-12-31 12:42:28
dokument UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wałcz w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-02-22 16:03:29
dokument UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wałcz 2018-12-31 12:41:30
dokument UCHWAŁA NR II/8/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącym mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-02-22 15:58:32
dokument UCHWAŁA NR II/7/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącym mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-02-22 15:56:09
dokument UCHWAŁA NR II/6/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wałcz a Nadleśnictwem Płytnica. 2019-02-22 15:53:48
dokument UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2018-12-31 12:40:29
dokument UCHWAŁA NR II/4/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2018-12-31 12:38:20
dokument UCHWAŁA nr I/3/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Wałcz 2018-12-31 12:12:21
dokument UCHWAŁA nr I/2/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wałcz. 2018-12-31 12:06:41
dokument Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wałcz. 2018-12-31 12:01:56
dokument UCHWAŁA NR LI/329/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-10-17 10:05:47
dokument UCHWAŁA NR LI/328/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2019-03-21 16:03:19
dokument UCHWAŁA NR LI/327/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wałcz a Nadleśnictwem Płytnica. 2019-03-21 15:59:57
dokument UCHWAŁA NR L/326/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2018-2021 2019-03-22 15:48:49
dokument UCHWAŁA NR L/325/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-10-17 10:03:13
dokument UCHWAŁA NR L/324/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe, wysoko sprawne jednostki w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wałcz 2018-10-17 10:00:10
dokument Uchwała Nr L/323/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania konserwacji drogi powiatowej nr 2306z . 2019-03-21 15:54:17
dokument UCHWAŁA NR L/322/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2018-10-17 09:59:06
dokument UCHWAŁA NR L/321/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2018-10-17 09:57:58
dokument Uchwała Nr L/320/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 września 2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji ?Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2016-2020? 2019-03-21 15:52:32
dokument UCHWAŁA NR L/319/2018 R a d y G m i n y W a ł c z z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej . 2019-03-21 15:49:49
dokument UCHWAŁA NR L/318/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej. 2019-03-21 15:48:22
dokument UCHWAŁA NR L/317/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej . 2019-03-21 15:45:58
dokument UCHWAŁA NR XLIX/316/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-10-17 09:54:09
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/315/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wałcz. 2018-07-11 15:43:58
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/314/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-07-12 08:28:27
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/313/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Wałcz 2018-07-12 08:27:31
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/312/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Wałcz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-07-12 08:26:19
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/311/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wałcz a osobami fizycznymi. 2018-07-11 15:41:10
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/310/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2018-07-12 08:25:12
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/309/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wschodniej części wsi Szwecja. 2018-07-12 08:23:57
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/308/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-07-11 15:39:12
dokument CHWAŁA NR XLVIII/307/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-07-11 15:37:55
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/306/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-07-11 15:36:31
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/305/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-07-11 15:35:21
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/304/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych z bezodpływowych zbiorników komunalnych na terenie gminy Wałcz 2018-07-12 08:22:57
dokument UCHWAŁA Nr XLVIII/303/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2018-07-11 15:33:50
dokument Uchwała Nr XLVIII/302/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. 2018-07-11 15:30:46
dokument Uchwała Nr XLVIII/301/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wałcz za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Wałcz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku. 2018-07-11 15:29:20
dokument Uchwała Nr XLVIII/300/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu w realizacji zadania inwestycyjnego ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76?. 2018-07-11 15:26:42
dokument UCHWAŁA NR XLVII/299/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-06-04 12:47:48
dokument Uchwała Nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dofinansowania remontu drogi powiatowej nr 2322z. 2018-06-04 12:44:45
dokument UCHWAŁA NR XLVII/297/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Wałcz 2018-06-04 11:12:05
dokument UCHWAŁA NR XLVII/296/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2018-06-07 13:42:14
dokument UCHWAŁA NR XLVII/295/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Wałcz. 2018-06-04 11:09:30
dokument UCHWAŁA NR XLVI/294//2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-07-12 09:00:18
dokument UCHWAŁA NR XLVI/293/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałcz. 2018-07-12 08:59:35
dokument UCHWAŁA NR XLVI/292/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2018-05-11 11:40:21
dokument UCHWAŁA NR XLVI/291/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wałcz publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2018-07-12 08:58:33
dokument Uchwała Nr XLVI/290/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XII/56/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze. 2018-07-12 10:22:57
dokument Uchwała Nr XLVI/289/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego Interwencji Kryzysowej w Wałczu 2018-07-12 10:11:39
dokument UCHWAŁA NR XLVI/288/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącym mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-07-12 10:08:32
dokument UCHWAŁA NR XLVI/287/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącym mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-07-12 09:47:53
dokument UCHWAŁA NR XLVI/286/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wałcz na lata 2018-2020 2018-07-12 09:28:36
dokument UCHWAŁA NR XLV/285/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze. 2018-07-12 10:41:12
dokument UCHWAŁA NR XLIV/284/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-04-05 14:50:21
dokument UCHWAŁA NR XLIV/283/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wałcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-04-05 14:49:22
dokument UCHWAŁA NR XLIV/282/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wałcz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 2018-04-05 14:48:30
dokument Uchwała Nr XLIV/281/2018 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2018-04-05 14:46:21
dokument UCHWAŁA NR XLIV/280/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2018-2020" 2018-04-05 14:44:18
dokument Uchwała Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania remontu drogi powiatowej nr 2322z. 2018-04-05 14:40:15
dokument UCHWAŁA NR XLIV/278/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata 2018-04-05 14:35:18
dokument UCHWAŁA NR XLIII/277/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-03-08 15:30:46
dokument UCHWAŁA NR/276/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku Rady Gminy Wałcz w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej . 2018-03-08 15:18:20
dokument Uchwała Nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie budowy stacji bazowych telefonii komórkowej 2018-03-08 15:25:57
dokument UCHWAŁA NR XLIII/274/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2018 r. 2018-03-08 14:55:20
dokument UCHWAŁA NR XLIII/273/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wałcz w 2018 roku. 2018-03-08 15:28:36
dokument UCHWAŁA NR XLIII/272/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż 3 lata. 2018-03-08 14:58:53
dokument Uchwała Nr XLIII/271/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie dofinansowania remontów chodników przy drodze powiatowej nr 2307z i 2324z . 2018-03-08 14:52:30
dokument UCHWAŁA NR XLIII/270/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz wybudowanie urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Wałcz 2018-03-08 15:27:56
dokument UCHWAŁA NR XLII/269/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-02-02 15:40:27
dokument UCHWAŁA NR XLII/268/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jarosława Horodeckiego Prezesa Firmy Ekomech Sp. z o.o. na działania Wójta Gminy Wałcz. 2018-02-09 11:24:39
dokument UCHWAŁA NR XLII/267/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wałcz do wprowadzania danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych 2018-02-02 15:39:17
dokument UCHWAŁA NR XLII/266/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałcz 2018-02-02 15:38:07
dokument UCHWAŁA NR XLII/265/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne Gminy Wałcz nieruchomości. 2018-02-09 11:01:39
dokument UCHWAŁA nr XLII/264/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wałcz na rok 2018. 2018-02-09 11:08:16
dokument UCHWAŁA nr XLII/263/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy w Wałczu na rok 2018. 2018-02-09 11:18:21