Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XLIV/261/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wydatków, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. 2014-03-05 14:04:24
dokument UCHWAŁA NR XLIV/260/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości nr 3/8 położonej w miejscowości Gostomia. 2014-01-23 14:24:17
dokument UCHWAŁA NR XLIV/259/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości nr 80/7 położonej w miejscowości Gostomia. 2014-01-23 14:23:05
dokument UCHWAŁA NR XLIV/258/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości nr 62/1 i 98/3 położonych w miejscowości Ługi Wałeckie. 2014-01-23 14:21:10
dokument UCHWAŁA NR XLIV/257/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Lipowej drodze wewnętrznej w Szwecji. 2014-01-23 14:18:49
dokument UCHWAŁA NR XLIV/256/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2014-01-23 14:16:18
dokument UCHWAŁA NR XLIV/255/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2013-2016. 2014-01-23 14:15:03
dokument UCHWAŁA NR XLIV/254/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2014-01-23 14:13:36
dokument UCHWAŁA nr XLIV/253/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wałczu na rok 2014. 2014-01-23 13:33:38
dokument UCHWAŁA nr XLIV/252/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Wałczu na rok 2014. 2014-01-23 13:23:53
dokument Uchwała Nr XLIV/251/2013 Rady Gminy  Wałcz z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wałcz na lata 2014-2017. 2014-01-23 13:05:34
dokument UCHWAŁA NR XLIV/250/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. 2014-01-23 12:53:10
dokument UCHWAŁA NR XLIV/249/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2014-2017. 2014-01-23 12:49:38
dokument UCHWAŁA NR XLIV/248/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014. 2014-01-23 12:47:43
dokument UCHWAŁA NR XLIII/247/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2013-12-09 09:02:37
dokument UCHWAŁA nr XLIII/246/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 2013-12-07 23:34:59
dokument UCHWAŁA NR XLIII/245/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dębołęce 2013-12-09 09:01:29
dokument UCHWAŁA NR XLIII/244/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Karsiborze". 2013-12-09 08:58:21
dokument Uchwała nr XLIII/ 243 / 2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 2013-12-07 23:30:00
dokument Uchwała Nr XLII/242/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego w budynku położonym w Szwecji przy ul. Głównej 38. 2013-11-15 11:32:35
dokument UCHWAŁA NR XLII/241/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2013-11-15 11:30:04
dokument UCHWAŁA NR XLII/240/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/235/2013 z dnia 26 września 2013r. w sprawie współdziałania z Gminą Miejską Wałcz w realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach. 2013-11-15 11:28:24
dokument UCHWAŁA NR XLII/239/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. 2013-11-15 11:25:27
dokument UCHWAŁA NR XLII/238/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2013-11-15 11:24:15
dokument UCHWAŁA NR XLII/237/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2013-11-15 10:44:24
dokument UCHWAŁA nr XL/236/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 września 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Wałcz. 2013-10-10 15:29:02
dokument UCHWAŁA NR XL/235/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 września 2013 r. w sprawie współdziałania z Gminą Miejską Wałcz w realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach. 2013-10-04 12:18:50
dokument UCHWAŁA NR XL/234/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości nr 1/2 położonej w miejscowości Nagórze. 2013-10-10 15:18:38
dokument UCHWAŁA NR XL/233/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych niektórych dróg powiatowych 2013-10-04 12:17:07
dokument UCHWAŁA nr XL/232/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/309/10 Rady Gminy w Wałczu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. 2013-10-10 15:16:33
dokument UCHWAŁA NR XL/231/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2013-10-04 12:14:20
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/230/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia mienia po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Witankowie i Szwecji. 2013-09-20 15:30:11
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/229/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Komendanta Straży Gminnej. 2013-09-20 15:27:49
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/228/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałcz służebnością gruntową i przesyłu. 2013-09-19 15:18:57
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/227/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXXVI/ 217/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie inkaso opłaty miejscowej. 2013-09-19 15:14:46
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/226/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy. 2013-09-19 15:05:51
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/224/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Płytnica o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie gminy Wałcz i będących w zarządzie Nadleśnictwa Płytnica. 2013-08-13 11:29:43
dokument Uchwała nr XXXVIII/223/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie upoważnienie Wójta Gminy Wałcz do występowania przed sądami administracyjnymi. 2013-08-22 14:24:51
dokument Uchwała nr XXXVIII/222/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Wałcz Nr XXX/170/2013 z dnia 26 lutego 2013r. 2013-08-22 14:18:00
dokument Uchwała nr XXXVIII/221/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Wałcz Nr XXIII/124/2012 z dnia 30 października 2012r. 2013-08-22 14:12:50
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/220/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/303/10 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wałcz. 2013-08-13 11:29:06
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/219/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/214/09 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Wałcz. 2013-08-13 11:27:39
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/218/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-08-01 09:44:13
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/217/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie inkaso opłaty miejscowej 2013-07-04 09:20:09
dokument UCHWAŁA nr XXXVI/216 /2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. G. na działania Wójta Gminy Wałcz. 2013-08-22 14:06:56
dokument UCHWAŁA nr XXXIV/215/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana xxxxxxxxxxxxx na działania Komendanta Straży Gminnej. 2013-08-22 15:18:28
dokument Uchwała Nr XXXVI/214/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wałcz związanego z budową zbiornika retencyjnego oraz modernizacją hydroforni w Gostomi. 2013-08-19 14:46:28
dokument Uchwała Nr XXXVI/213/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wałcz związanego z budową sieci wodociągowej spinającej istniejące wodociągi Omulno ? Karsibór. 2013-08-19 14:48:02
dokument Uchwała Nr XXXVI/212/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wałcz związanego z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Nakielno. 2013-08-19 14:44:40
dokument UCHWAŁA nr XXXVI/211/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wałcz do występowania przed sądami administracyjnymi. 2013-08-19 15:02:36
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/210/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-07-04 09:07:59
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/209/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Płytnica o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie gminy Wałcz i będących w zarządzie Nadleśnictwa Płytnica. 2013-07-04 09:17:47
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/208/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wałcz. 2013-07-04 09:14:09
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/207/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kołatniku 2013-07-04 09:11:16
dokument Uchwała Nr XXXVI/204/2013 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. 2013-08-22 15:14:49
dokument Uchwała Nr XXXVI/203/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wałcz za 2012 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Wałcz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku. 2013-08-22 15:12:57
dokument UCHWAŁA NR XXXV/202/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-06-18 12:49:59
dokument UCHWAŁA NR XXXV/201/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 2013-06-18 12:48:27
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/46/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2013-06-16 11:30:05
dokument UCHWAŁA nr XXXIV/199/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wałcz na rok 2013. 2013-06-16 11:22:51
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/198/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie inkaso opłaty miejscowej. 2013-06-16 11:14:56
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/197/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wałcz. 2013-06-16 11:08:02
dokument Uchwała nr XXXIV/196/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałcz. 2013-06-16 11:01:41
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/195/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga, psychologa i logopedy. 2013-06-16 10:54:46
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/194/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wałcz. 2013-06-16 10:39:33
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/193/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 maja 2013r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 2013-06-16 10:30:21
dokument Uchwała Nr XXXIV/192/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Wałcz oraz granic ich obwodów. 2013-06-16 09:04:56
dokument UCHWAŁA nr XXXIII/190/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana T.L. na działania Komendanta Straży Gminnej. 2013-07-04 09:05:26
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/ 189/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr X/46/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. - Uchwała nieważna. 2013-06-13 13:40:16
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/188/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Iłowcu. 2013-07-04 08:53:52
dokument Uchwała Nr XXXIII/187/2013 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2013-05-13 14:33:55
dokument Uchwała nr XXXII/186/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wałcz . 2013-06-15 22:37:33
dokument Uchwała nr XXXII/185/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Wałcz. 2013-06-15 22:32:18
dokument Uchwała Nr XXXI/184/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wałcz do realizacji projektu ?Nasza szansa na sukces? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2013-04-09 08:53:17
dokument UCHWAŁA NR XXXI/183/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2013-04-09 08:50:53
dokument Uchwała Nr XXXI/182/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 marca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. 2013-04-09 08:48:31
dokument UCHWAŁA NR XXXI/181/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2013-04-09 08:45:30
dokument Uchwała Nr XXXI/180/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. 2013-04-08 21:00:18
dokument Uchwała Nr XXXI/179/2013 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2013-2016. 2013-04-19 14:52:10
dokument Uchwała Nr XXXI/178/2013 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2013-04-19 14:41:11
dokument UCHWAŁA nr XXXI/177/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za sprzedaż wody oraz za oczyszczanie nieczystości płynnych na terenie gminy Wałcz. 2013-04-08 20:57:13
dokument Uchwała Nr XXX/176/2013 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2013-03-22 11:18:17
dokument UCHWAŁA NR XXX/175/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy Wałcz nieruchomości. zabudowanej oczyszczalnią ścieków. 2013-03-07 15:13:28
dokument UCHWAŁA NR XXX/174/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wałcz w 2013 roku. 2013-03-07 15:10:21
dokument UCHWAŁA NR XXX/173/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum w Lubnie. 2013-03-07 15:08:52
dokument Uchwała Nr XXX/172/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przekazania do prowadzenia Fundacji Lider Wałecki Szkoły Podstawowej w Dębołęce. 2013-03-07 15:05:12
dokument Uchwała Nr XXX/171/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Witankowie. 2013-03-07 15:02:23
dokument Uchwała Nr XXX/170/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji. 2013-03-07 15:00:26
dokument Uchwała Nr XXX/169/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Różewie. 2013-03-07 14:58:00
dokument UCHWAŁA Nr XXX/168/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Publicznych Szkół Podstawowych w Karsiborze, Gostomi i Różewie w celu utworzenia filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Strącznie. 2013-03-07 14:55:23
dokument Uchwała Nr XXX/167/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Różewie. 2013-03-07 14:53:07
dokument Uchwała Nr XXX/166/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Różewie . 2013-03-07 14:51:13
dokument UCHWAŁA NR XXX /165/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy drodze do dawnej kopalni kredy jeziornej w Golcach nad jeziorem Zdbiczno. 2013-03-07 14:48:21
dokument UCHWAŁA nr XXIX/164/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wałcz na rok 2013. 2013-02-14 11:45:14
dokument Uchwała Nr XXVIII/163/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Różewie. 2013-02-14 11:50:54
dokument UCHWAŁA NR XXVII /162/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości nr 4/62 oraz nr 4/63 położonych w obrębie Różewo. 2013-01-22 10:05:24
dokument UCHWAŁA NR XXVII/161/2013 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 8 stycznia 2013 r. o zamiarze likwidacji Gimnazjum w Lubnie 2013-01-22 10:01:14